Alles over aangezichtspijn

Onderdeel van Hoofdpijnnet

Richtlijn Aangezichtspijn, algemene info

In 2013 is de Richtlijn Aangezichtspijn verschenen.

Oftewel voluit: de "Multidisciplinaire Richtlijn Chronische Aangezichtspijn". 

 

Deze richtlijn is, heel uitzonderlijk, tot stand gekomen op verzoek van de patiënten.
Gedurende het jarenlange proces is er ook steeds inbreng geweest van de patiënten, er zaten twee vertegenwoordigers in deze werkgroep. Het patiëntenperspectief was een belangrijk item.

In dat verband werd er in 2011 een grote enquête gehouden. De resultaten hiervan zijn verwerkt in de richtlijn.
De rapportage van deze enquête vindt u hier: Rapportage RAP Enquête, 23-12—’11 CF


Op deze website is gebruik gemaakt van de informatie uit de patiëntenversie. De officiële richtlijn is voor leken moeilijker leesbaar, maar bevat uiteraard nog meer informatie.

U kunt u hier de patiëntenversie downloaden: de patiënten versie  Inleiding

U hebt pijn in het gezicht en gaat naar de huisarts. Wat kan hij of zij voor u doen?
De huisarts zal aan u uitleggen dat het aangezichtspijn kan zijn. Maar dat zegt nog niet veel, er zijn zoveel soorten aangezichtspijn.
U voelt pijn alsof het kiespijn is, maar de tandarts vindt dat alles er prima uitziet - wat nu? U vraagt zich af: wat staat me te wachten?
Bij pijn in het aangezicht krijgt u als patiënt dikwijls te maken met verschillende specialisten, zowel uit de tandheelkunde als uit de geneeskunde. Het kan daardoor lang duren voordat de juiste diagnose gesteld is. U kunt dan het gevoel krijgen ‘niet begrepen te worden’ en mede hierdoor krijgen sommige patiënten psychische problemen.

Kastje-muur
In Nederland was men het niet altijd eens over de diagnostiek en behandeling van chronische pijn in het aangezicht. Dit leidde soms tot onder- of overbehandeling, soms ook tot een verkeerde behandeling. Daarom was een duidelijke richtlijn nodig.

Betekenis richtlijn

Richtlijnen zijn geen bindende voorschriften, maar aanbevelingen. Ze bieden aanknopingspunten voor goede zorg. Zorgverleners moeten zich er in principe aan houden. Maar omdat de aanbevelingen gebaseerd zijn op de ‘gemiddelde patiënt’, kunnen zorgverleners ervan afwijken. Zij moeten dit wel met u bespreken en goed in uw medisch dossier vastleggen.

richtlijn

Hoofdpijnnet heeft samen met de diverse beroepsverenigingen een richtlijn ontwikkeld. De patiëntenvereniging hoopt dat daarmee alle partijen doeltreffend en snel kunnen handelen. Hoewel een aantal vormen van aangezichtspijn in de loop van de tijd minder ernstig wordt, kan aangezichtspijn ook zeer ernstig worden. Alleen al daarom is het van belang snel de juiste behandeling in te stellen.

Welke soorten komen veel voor?

Aangezichtspijn door tandpijn komt het meest voor, gevolgd door problemen van de kauwspieren en het kaakgewricht. Ook zenuwpijn zoals ‘trigeminusneuralgie’ wordt vaak geconstateerd. Een lastig te behandelen vorm is aanhoudende aangezichtspijn met onbekende oorzaak.

Doel

De richtlijn geeft aanbevelingen voor diagnostiek, behandeling en nazorg van patiënten met pijn in het aangezicht; uitsluitend voor de chronische vormen. Behandelaars én patiënten dienen er advies aan te kunnen ontlenen bij het maken van keuzen in de behandeling. Ook moet de richtlijn bijdragen aan betere communicatie tussen alle betrokkenen.

Doelgroep en patiënten

De richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners van patiënten met aangezichtspijn. De patiëntenversie die op dieze website is opgenomen is speciaal voor patiënten geschreven en is bestemd voor volwassen patiënten met chronische aangezichtspijn.

 

U kunt deze ook in pdf-vorm downloaden: patientenversie

 

U kunt uw zorgverlener attenderen op het bestaan van de richtlijn en met uw zorgverlener samen overleggen over uw zorg.

Tip: hier vindt u de richtlijn in pdf-vorm. Print hem uit, en neem hem mee naar uw zorgverlener!

De werkgroep en de ontwikkeling van de richtlijn

Voor het opstellen van de richtlijn is op initiatief van Hoofdpijnnet (toen nog Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten) in 2008 een werkgroep samengesteld. Daarin zitten vertegenwoordigers van alle beroepsgroepen die te maken hebben met patiënten met aangezichtspijn.
Op deze manier wordt afstemming tussen betrokken zorgverleners bereikt.
De werkgroepleden hebben in een enquête knelpunten in diagnostiek en behandeling van aangezichtspijn benoemd. Deze knelpunten zijn in de richtlijn zo veel mogelijk opgelost, op basis van wetenschappelijke gegevens. De richtlijn is goedgekeurd door de beroepsgroepen.

Leeswijzer

Op deze website is een groot deel van de patiëntenversie van de Richtlijn Aangezichtspijn opgenomen. De verschillende vormen van aangezichtspijn vindt u in het menu boven aan deze pagina (Diagnostiek en behandelwijzen).

 

Word lid!

 

word lidDoor lid te worden van Hoofdpijnnet steunt u het werk van de vereniging in het algemeen en de werkzaamheden van de Werkgroep Aangezichtspijn in het bijzonder.

Lees meer

Contact met lotgenoten

forum

Stel vragen, deel uw ervaringen en ontmoet lotgenoten!

 

Lees meer

Zoek op deze website