Alles over aangezichtspijn

Onderdeel van Hoofdpijnnet

Disclaimer

Bij de samenstelling van deze website is geprobeerd zo zorgvuldig mogelijk te werk te gaan, toch kan Hoofdpijnnet en de Werkgroep Aangezichtspijn geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onjuistheden in de tekst. Aan deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

De medewerkers en vrijwilligers van Hoofdpijnnet en van de Werkgroep Aangezichtspijn nemen bij het samenstellen en het verstrekken van de informatie net als bij het selecteren van deskundigen de grootst mogelijke zorg in acht. Toch is het mogelijk dat de informatie niet altijd up-to-date is of onjuistheden bevat, dan wel dat de ingeschakelde deskundigen fouten maken.


Bovendien zijn de medewerkers en vrijwilligers geen artsen of medische deskundigen en kunnen niet als medische expert beschouwd worden.

Hoofdpijnnet en de Werkgroep Aangezichtspijn is dan ook in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van - of in verband staat met - het gebruik van de beschikbare informatie.


Voor wat betreft het contact met derden, zoals artsen en specialisten, waaronder de consulenten van Adviespunt Werk wijst Hoofdpijnnet er uitdrukkelijk op dat met hen een zelfstandige overeenkomst tot stand komt. Daarbij is Hoofdpijnnet geen partij, zodat zij voor eventuele fouten dan ook geen enkele aansprakelijkheid kan aanvaarden.


Met dit exoneratiebeding wordt niet beoogd de aansprakelijkheid uit te sluiten in gevallen waarbij dat niet is toegestaan volgens de geldende Nederlandse wet.

 

Word lid!

 

word lidDoor lid te worden van Hoofdpijnnet steunt u het werk van de vereniging in het algemeen en de werkzaamheden van de Werkgroep Aangezichtspijn in het bijzonder.

Lees meer

Contact met lotgenoten

forum

Stel vragen, deel uw ervaringen en ontmoet lotgenoten!

 

Lees meer

Zoek op deze website