Alles over aangezichtspijn

Onderdeel van Hoofdpijnnet

Pijn die uitgaat van tanden, kiezen of van tandvlees

Bij aangezichtspijn kan de oorzaak van de pijn in de mondholte gelegen zijn. Vaak is lastig aan te wijzen welke tand of kies de problemen veroorzaakt. Bij langer bestaande pijn kan het ook gaan om een vorm van ‘misleidende’ pijn die de patiënt ervaartals pijn aan een tand of kies (zie volgende paragraaf).

Diagnose

Om de juiste diagnose te kunnen stellen, zal de tandarts systematisch onderzoek bij u doen:

1. Navragen van de medische en tandheelkundige voorgeschiedenis 
2. Vaststellen wat uw klacht is
3. Intraoraal onderzoek van gebitselementen en indien nodig röntgenonderzoek

 

 

Behandelwijze

Pijn die uitgaat van tanden of kiezen heeft meestal een bacteriële infectie als oorzaak.
Wanneer tanden of kiezen behandeld moeten worden, gaat het meestal om cariës (tandbederf). In de meeste gevallen kan volstaan worden met het verwijderen van de cariës en het restaureren van het gebitselement. Bij voortgeschreden cariës zal de behandeling bestaan uit een wortelkanaalbehandeling of het trekken van het gebitselement. Daarnaast kan een breuk van kroon of wortel oorzaak van de pijn zijn.
Een andere mogelijkheid die pijn kan veroorzaken, is overbelasting van steunweefsel rondom gebitselementen of (vergevorderde) tandvleesontsteking.
Behandeling heeft als doel: genezing van de ontsteking.

Word lid!

 

word lidDoor lid te worden van Hoofdpijnnet steunt u het werk van de vereniging in het algemeen en de werkzaamheden van de Werkgroep Aangezichtspijn in het bijzonder.

Lees meer

Contact met lotgenoten

forum

Stel vragen, deel uw ervaringen en ontmoet lotgenoten!

 

Lees meer

Zoek op deze website